Användare:
  Lösenord:

Vi ser vår verksamhet främst som ett alternativ och eller en kompletterande fritidssysselsättning för ungdomar mellan 15 och 20 år. Där du som vill börja hos oss ska gilla utmaningar och inte vara rädda för att lära dig nytt. Givetvis så underlättas allt om du också har en god kämparglöd.

Hos oss kommer du att få utmana dig själv både fysiskt som psykiskt, men lugn, då vi eftersträvar en variation på våra terminsscheman. Så innebär detta inte att varje sammankomst kommer att vara en prövning.

Som ny rekryt kommer du först genomgå en grundutbildning, där fokus ligger på att lära dig stå och gå, såväl som uppförande i gröna kläder. Du kommer att bekanta dig med ORAS (Ordning, Reda,Ansvar,Stil) som genomsyrar hela försvarsmakten verksamhet. Därefter kommer du löpande att introduceras i vår verksamhet, med civila umgängestillfällen och gröna fälthelger.
Våra sammankomster varierar från gång till gång, men desto längre in i terminen du kommer desto mer sjukvårdsutbildning och fältutbildning inkluderas. Detta innebär i praktiken att du tillbringar viss tid i fält, såsom lördag till söndag eller undantagsvis fredag till söndag. Vid dessa sammankomster eftersträvar vi att avsluta runt lunch-tid på söndagarna. I syfte att ge dig ledig/återhämtningstid inför en ny skolvecka men ej att förringa, tid för eventuella helgstudier.
För en övergripande bild, så anger vi nedan de målsättningar vi arbetar mot:

Mål


  • Förbereda ungdomen för grundutbildning inom Hemvärnet/Försvarsmakten(GMU/GUF)

  • Ge ungdomen möjlighet att utveckla sig själv personligt och kunskapsmässigt

  • Väcka ett intresse för framtida insatser inom Hemvärnet/Nationella Skyddstyrkorna eller som anställd soldat

  • Aktivera ungdomen fysiskt, för att främja den allmänna hälsan

  • Ge ungdomen en meningsfylld fritidssysselsättning och en kvalitativ, god utbildning

Vad får ni hålla på med?

Vi "får" göra allt möjligt som ryms inom gällande lagstiftning och uppsatta riktlinjer. Kort sagt så finns både restriktioner och åldersgränser som reglerar vad en ungdom får göra och inte, mer om dessa under din grundutbildning. Dock så har vi inom HvU nära kontakt och samarbete med de geografiskt närliggande förbanden, detta ger oss mycket goda resurser för att kunna bedriva verksamhet året runt. I sin helhet ger det goda möjligheter för att uppnå våra ovan angivna målsättningar för dig som deltar. Givetvis kan du delta hos oss även om du är aktiv inom andra verksamheter såsom försvarets sommarkurser etc. Detta är även något som uppmuntras.

Är det så att man är tvungen att delta på samtliga tillfällen?

Man är inte tvingad att delta på all verksamhet vi schemalägger. Självklart finns det stunder i livet då man inte har tid på grund av skola, resor alternativt högtider med mera. Dock är tidskravet 80 timmar per år. Vilket man lätt klarar av om man är motiverad och vill vara med. Vi eftersträvar en öppen dialog mellan ungdomar och instruktörer där du som ungdom själv ansvarar för att underrätta din ungdomsledare om omständigheter i ditt liv som kan påverka ditt deltagande. Det är även alltid ditt ansvar att se till att antingen anmäla eller avanmäla dig till en övning/utbildning genom vår webb-portal.

Vad tjänar man på att delta i denna verksamhet?

Om vi bortser från den otroliga gemenskap, kamratskap och alla nya vänner du kommer att lära känna. Så lär du dig livsviktiga kunskaper inom sjukvård och kamrathjälp som du kan ha nytta av i resten av ditt liv. Du kommer att bygga upp en liten men likväl viktig erfarenhetsbank gällande livet i fält. Att med enklare resurser laga till mat och att värdesätta den personliga vården, det vill säga hygien, som är avgörande för att din tillvaro ska bli så komfortabel som möjligt. Med denna kunskap om dig själv tillsammans med den praktiska tillämpningen i fält kommer du att utveckla en mental styrka och inte minst en god kännedom om dina styrkor och begränsningar.

Genom oss kommer du som har ambitionen att fortsätta inom frivilligorganisationerna / försvarsmakten att få ett gott mentalt och kunskapsmässigt försprång inför din GMU.

Färd till och från övningar/utbildningar, i andra situationer eller avvikelser från dessa resor så är svaret NEJ. Du får INTE bära de plagg du kvitterat ut från förrådet vid andra tillfällen såsom i skolan/på stan eller liknande om så inte beordrats från din ungdomsledare. Ett undantag gäller kängorna som du kan ha på dig i syfte att gå in dem, genom en promenad eller jogging tur. Utkvitterade persedlar är att se som ett lån, det vill säga statens egendom. Vid tveksamhet kontakta din ungdomsledare.

NEJ, men vi ser gärna att du klarar av att gå 5 km med packning (7 kg) utan större problem, notera att marsch är det huvudsakliga förflyttningssättet. Har du en förhållandevis aktiv livstil kommer det såklart underlätta.

Hur gör jag för att sluta?

Du tar kontakt med din lokala ungdomsledare och meddelar att du avser sluta. Sedan packar du ihop all din materiel som du kvitterat ut och lämnar in den på "Truppserviceförrådet Malmen" (Helikopterflottiljen Linköping). För att kontrollera öppettider kontaktar du FM.växel och ber om att bli kopplad till "Truppserviceförrådet Malmen" på 013-283000. Notera att förrådet gärna ser att ni bokar tid veckan innan ni avser att lämna in. Efter besöket på förrådet återkopplar du till din lokala ungdomsledare som då tar bort dig ur registret, notera att du finns kvar så länge du har utrustning ute.Hemvärnsungdom Östergötland

| Finspång | Folkunga | Musikungdom | Norrköping | Kusten |   Om webbplatsen »Om Hemvärnsungdom   Dokument   Kontakta oss